Home

CP Intelligence Center

Research and Dashboard

HIGHLIGHT

METAVERSE โอกาสและความเสี่ยง? ในอุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะเติบโตประมาณ 7.83 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.1% ต่อปี จึงเป็นโอกาสของหลายๆธุรกิจ เช่นอุสาหกรรมการผลิต

bicadmin

31/01/2023

E-SIM พลิกโฉมอุตสาหกรรมมือถืออย่างไร

ภายในสิ้นปี 2566 ตลาด eSIM จะเติบโตถึง 249% โดยมีแรงหนุนจากการนำอุปกรณ์ผู้บริโภคที่รองรับ eSIM มาใช้ และยังคาดการณ์ว่า ในปี 2566 Apple จะขยายการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ eSIM ไปยังยุโรป นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า จำนวนสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ใช้การเชื่อมต่อ eSIM จะเพิ่มขึ้นจาก 986 ล้านเครื่องในปี 2566 เป็น 3.5 พันล้านเครื่องภายในปี 2570 โดยผู้ผลิตเช่น Google และ Samsung ต่างก็พัฒนาอุปกรณ์ ที่มี eSIM เพื่อแข่งขันและรักษาตำแหน่งในตลาดโลก

bicadmin

31/01/2023

องค์กรจะได้อะไรจาก “ศูนย์ความเป็นเลิศ” (Center of Excellence : CoE)

ประโยชน์ของ CoE ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การทำให้ทรัพยากรในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรวมสิ่งที่ขาดแคลนหรือเป็นที่ต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เช่น ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

bicadmin

20/01/2023

Femtech ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพที่น่าจับตามอง

โซลูชั่น FemTech ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกให้เข้าถึงการรักษาที่ช่วยชีวิตได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้มีการนำแพทย์ทางไกลมาใช้มากขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเน้นเพิ่มศักยภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าผู้หญิงเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจหาโรคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

bicadmin

04/01/2023

METAVERSE โอกาสและความเสี่ยง? ในอุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะเติบโตประมาณ 7.83 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.1% ต่อปี จึงเป็นโอกาสของหลายๆธุรกิจ เช่นอุสาหกรรมการผลิต

E-SIM พลิกโฉมอุตสาหกรรมมือถืออย่างไร

ภายในสิ้นปี 2566 ตลาด eSIM จะเติบโตถึง 249% โดยมีแรงหนุนจากการนำอุปกรณ์ผู้บริโภคที่รองรับ eSIM มาใช้ และยังคาดการณ์ว่า ในปี 2566 Apple จะขยายการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ eSIM ไปยังยุโรป นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า จำนวนสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ใช้การเชื่อมต่อ eSIM จะเพิ่มขึ้นจาก 986 ล้านเครื่องในปี 2566 เป็น 3.5 พันล้านเครื่องภายในปี 2570 โดยผู้ผลิตเช่น Google และ Samsung ต่างก็พัฒนาอุปกรณ์ ที่มี eSIM เพื่อแข่งขันและรักษาตำแหน่งในตลาดโลก

องค์กรจะได้อะไรจาก “ศูนย์ความเป็นเลิศ” (Center of Excellence : CoE)

ประโยชน์ของ CoE ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การทำให้ทรัพยากรในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรวมสิ่งที่ขาดแคลนหรือเป็นที่ต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เช่น ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

Femtech ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพที่น่าจับตามอง

โซลูชั่น FemTech ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกให้เข้าถึงการรักษาที่ช่วยชีวิตได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้มีการนำแพทย์ทางไกลมาใช้มากขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเน้นเพิ่มศักยภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าผู้หญิงเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจหาโรคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

view more research


RESOURCE